Böcker

Masstrejk, parti och revolution

Luxemburg, Rosa
150,00 kr
 
  • Limhäftad 117 sidor
  • Arkiv förlag, 2017
  • Förlagsny
  • ISBN: 978-91-7924-294-7
I lager
ISBN
9789179242947
Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse. I denna volym, den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983, återfinns två av Rosa Luxemburgs mest berömda politiska texter, båda från perioden 1904–06. Den första, ”Masstrejk, parti och fackföreningar”, är utan tvekan hennes grundläggande och mest originella bidrag till marxismens politiska teori. Hon analyserar här särskilt förhållandet mellan masskamp och organisering, politiska och ekonomiska strider, organiserade och oorganiserade arbetare. Den andra, ”Den ryska socialdemokratins organisationsfrågor”, är hennes berömda angrepp på Lenins organisationsteori.
Mer information
Författare Luxemburg, Rosa
ISBN 9789179242947
Språk Svenska
Förlag Arkiv
Antal sidor 117
Vikt (gram) 167.000000