Andra

Reformpolitik och socialism

Rosa Luxemburg
150,00 kr
 
  • Limhäftad 143 sidor
  • Arkiv förlag, 2017
  • Förlagsny
  • ISBN: 978-91-7924-295-4
I lager
ISBN
9789179242954
Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse. Denna volym, den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983, innehåller artiklar som tidigare tryckts i Bo Gustafssons urval Luxemburgtexter från 1966, Jag var, jag är, jag blir. Den centrala texten är den kända kritiken av Eduard Bernsteins revidering av marxismen, ”Sociala reformer och revolution”. Det var detta arbete som i ett slag gjorde Rosa Luxemburg till en förgrundsgestalt för den radikala flygeln inom den tyska socialdemokratin. Boken innehåller dessutom ett representativt urval av Rosa Luxemburgs politiska författarskap under perioden före första världskriget och ger en god bild av hennes verksamhet som teoretiker, polemiker och agitator inom den tyska arbetarrörelsen.
Mer information
Författare Rosa Luxemburg
ISBN 9789179242954
Språk Svenska
Förlag Arkiv
Antal sidor 143
Vikt (gram) 144.000000