Om Bokförlaget Stormklockan

Bokförlaget Stormklockan är kopplat till Revolution, den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen, som aktivt bygger marxismens styrkor i över 30 länder runtom i världen.

Som Lenin sa: "Utan revolutionär teori, kan det inte finnas någon revolutionär rörelse."

Om man vill sätta sig in i den marxistiska teorin finns det inget bättre sätt än att börja med klassikerna: Marx, Engels, Lenin och Trotskij. Tyvärr är det inte så lätt att hitta dessa böcker, utan man är ofta i stort sett hänvisad till att läsa dem online eller leta på antikvariat.

För att avhjälpa denna brist har Revolution dragit igång BOKFÖRLAGET STORMKLOCKAN. Förlaget kommer att publicera marxistisk litteratur, både gamla klassiska texter och sådant som aldrig tidigare funnits översatt till svenska. Vi har även dragit igång en bokhandel här på www.stormklockan.nu. Vi har redan ett bra urval av litteratur, och kommer att fortsätta arbetet för att bredda och fördjupa vårt utbud.

Vi försöker hålla så låga priser som möjligt för att kunna nå ut med idéerna till fler, och alla pengar vi drar går direkt tillbaka in i bokförlaget.

 

Med lanseringen av denna webbplats under 2016, hoppas vi att bygga ett rykte som en av de mest tillförlitliga källorna till marxistisk litteratur, både klassisk och samtida.

 

Om du vill veta mer om Bokförlaget Stormklockan, skicka e-post till info@stormklockan.nu med din fråga eller skriv till Bokförlaget Stormklockan, C/o Tidskriftsföreningen Revolution, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg, Sverige.

Om du vill gå med i eller veta mer om Revolution och IMT, klicka här för att kontakta oss!

God läsning, kamrater!