Andra

Understanding Marx's Capital

Adam Booth & Rob Sewell
150,00 kr
 
  • Författare: Adam Booth, Rob Sewell
  • Limmad: 280 sidor
  • Wellred books 2017
  • ISBN: 9781900007740
I lager
ISBN
9781900007740

Denna bok publicerades till Kapitalets 150-årsjubileum.

Översatt från baksidetexten:

"Detta år firar Marxs Kapitalet 150 år. Denna bok revolutionerade den politiska ekonomin och öppnade för första gången våra ögon för kapitalismens verkliga beståndsdelar. Boken möttes, däremot, av en vägg av tystnad från de etablerade ekonomerna och etablisemanget. Trots detta blev Kapitalet känd som arbetarklassens Bibel av arbetarrörelsen...

Syftet med den här boken, skrivet av författarna från den Internationella Marxistiska Tendensen, är att hjälpa till att leda läsarna genom sidorna i volym ett av Kapitalet; att understryka de viktigaste temana och idéerna i den; och att diskutera relevansen av denna stora Marxistiska klassiker angående förståelsen av nutidens krisdrabbade värld; och, viktigast av allt, hur vi dramatiskt kan förändra den."

På engelska:

"This year marks the 150th anniversary of the publication of Marx's Capital. It was a book that revolutionised political economy and for the first time opened our eyes to the real workings of capitalism. It was, however, met with a wall of silence from the mainstream economists and the establishment. Despite this, Capital became regarded in the workers' movement as the Bible of the working class...

The aim of this book, written by authors from the International Marxist Tendency, is to help guide readers through the pages of volume one of Capital; to bring out the main themes and ideas contained within it; and to discuss the relevance of this great Marxist classic in terms of understanding the crisis-ridden world around us today - and, most importantly, how we can radically transform it."

Mer information
Författare Adam Booth & Rob Sewell
ISBN 9781900007740
Språk Engelska
Förlag Wellred
Antal sidor 280
Vikt (gram) 340.000000