Trotskij

Röster om Rosa Luxemburg

Göran Greider, Karl Radek, Leo Trotskij m.fl.
100,00 kr
 
  • Limmad 224 sidor
  • Bokförlaget Röda Rummet 1999
  • IBSN: 91 7362 150 1
I lager
Endast 1 kvar
ISBN
91 7362 150 1

Rosa Luxemburg var sin tids ledande marxist i Tyskland. När hon i januari 1919 tillsammans me Karl Lrebknecht, mördades av reaktionära militärer gav det upphov till en proteststorm världen över bland arbetare och socialister. 

Röster om Rosa luxemburg vill ge olika bilder av den berömda socialisten. I olika bidrag analyseras hennes verksamhet ur skiftande aspekter - Rosa Lusxemburg som praktiskt ensam socialist, hennes roll i den tyska revolutionen 1918, hennes teoretiska arbeten, hennes konflikter med Lenin, men även de bilder som olika författare skapat. 
En av 1900-talets stora poeter, Paul Celan, anspelade på Rosa Luxemburg i sin dikt Coagula, men även svenska författare har inspirerats av hennes gestalt. Några av dem medverkar i boken (Ture Nerman, Göran Greider, Mats Berggren). Tysklands största dramatiker under vårt sekel - Bertholt Brecht - arbetade med flera projekt kring Luxemburg. Boken återger två fragment, men även annat material med anknytning till Brecht.

Mer information
Författare Göran Greider, Karl Radek, Leo Trotskij m.fl.
ISBN 91 7362 150 1
Språk Svenska
Förlag Stormklockan
Antal sidor 224
Vikt (gram) 231.000000