Ted Grant

Kommunistiska internationalens uppgång och fall

Ted Grant
30,00 kr
 
  • Författare: Ted Grant
  • Pamflett, 22 sidor.
  • Tryckt av Revolution 2018
I lager
ISBN
Pamflett6

Den kommunistiska internationalen bildades 1919, ur den revolutionära våg som följde på ryska revolutionen. Den gav världens förtryckta och utsugna massor hopp om förändring, frihet och socialistisk revolution. Under sina fyra första år byggdes Komintern upp för att bli ett genuint marxistiskt ledarskap för arbetarklassens kamp. 

Men den unga internationalen blev starkt påverkad av händelserna i Sovjetunionen, där en byråkrati under Stalins ledning fick grepp om makten under 1920-talets början och avskaffade arbetardemokratin. I Tyskland och Kina gjorde de kommunistiska partierna avgörande misstag, som ledde till revolutionernas nederlag. Vid mitten av 1930-talet hade processen gått så långt att det komunistiska partiet medvetet förrådde den spanska revolutionen. 

Under andra världskriget lades internationalen ned efter ett byråkratiskt beslut från Moskva. I denna pamflett beskriver Ted Grant den kommunistiska internationalens uppgång och slutgiltiga fall. 

Mer information
Författare Ted Grant
ISBN Pamflett6
Språk Svenska
Förlag Stormklockan
Antal sidor 22
Vikt (gram) 99.000000