Annan litteratur

Marxism eller anarkism

A. Woods V. I. Lenin, F. Engels
30,00 kr
  • Revolutionära kommunistiska internationalen
  • Pamflett, 40 sidor
  • Tryckt av Revolutionära kommunistiska partiet 2024
I lager
ISBN
Pamflett21

Marxister och anarkister har mycket gemensamt: vi vill båda göra oss av med klassamhällets barbari och den borgerliga staten, och vi har båda samma mål: det klasslösa samhället. Och vi kan också båda se hur arbetarklassens ledning gång på gång svikit rörelsen. Men hela den avgörande frågan är: Hur ska vi åstadkomma denna förändring? Och det är här skillnaden mellan marxism och anarkism blir tydligast – och anarkismens begränsningar träder fram. Skilnaderna rör framförallt frågor om makt: Hur ska arbetarklassen organisera sig? Behöver arbetarklassen ledare? Hur ska man ta makten? Och inte minst, behöver arbetarklassen en stat? Frågor som är relevanta för alla klasskämpar idag, och som vi besvarar i den här pamfletten.

Mer information
Författare IMT
ISBN Pamflett21
Språk Svenska
Förlag Stormklockan
Antal sidor 48
Vikt (gram) 60.000000