Alan Woods

Kvinnokamp och klasskamp

Alan Woods, Marie Frederiksen & Rob Sewell
30,00 kr
  • Författare: Alan Woods, Marie Frederiksen, Rob Sewell
  • Pamflett 57 sidor
  • Tryckt av Revolution 2018
I lager
ISBN
Pamflett4

Det går inte att skilja kampen mot kvinnoförtrycket från arbetarklassens kamp för frigörelse. Enheten mellan arbetarklassens kvinnor och män i kampen mot förtryck har varit avgörande för de framgångar som har gjorts i form av utbyggd välfärd, rösträtt, för rätt till arbete och försörjning och mycket annat. Men kvinnoförtrycket finns kvar - än idag tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hemarbetet och utsätts för olika former av våld. 

Kampen mot alla former av förtryck har alltid varit en central fråga i den marxistiska rörelsen. Här ges ett marxistiskt svar på hur man kan kämpa för förbättringar för kvinnor här och nu, men också hur denna kamp kan och måste kopplas till kampen för förtryckets fullständiga och slutliga avskaffande.

Mer information
Författare Alan Woods, Marie Frederiksen & Rob Sewell
ISBN Pamflett4
Språk Svenska
Förlag Stormklockan
Antal sidor 57
Vikt (gram) 80.000000