Böcker

Deras moral och vår

Leo Trotskij
30,00 kr
  • Författare: Leo Trotskij
  • Pamflett, 54 sidor.
  • Tryckt av Revolution 2021
I lager
ISBN
Pamflett15

”Den härskande klassen påtvingar samhället sina ändamål, och vänjer det vid att betrakta alla medel som går emot dess ändamål som omoraliska. Det är den officiella moralens huvudsakliga funktion ... [den] skulle inte fortleva ens en vecka med hjälp av enbart våld. Den behöver moralens cement.”

Vad är moraliskt och vad är omoraliskt i kampen för att förändra samhället? För 80 år sedan skrev Trotskij sitt mästerverk ”Deras moral och vår”, där han förklarade att moralen är en viktig ideologisk beståndsdel i klasskampen.

Det är oförsvarligt att fördöma ”lögn” och ”våld” i allmänhet utan att fråga sig vilka klassintressen som ligger bakom. Skulle tyska revolutionärer ha talat ”sanning” till Hitlers polis? Skulle spanska arbetare vägrat ta upp vapen mot Franco?

”Låt inte föraktliga eunucker säga till oss att en slavägare som genom list och våld slår en slav i järn, inför moralens domstol är samma sak som en slav som med hjälp av list och våld krossar kedjorna!”

Mer information
Författare Leo Trotskij
ISBN Pamflett15
Språk Svenska
Förlag Stormklockan
Antal sidor 54
Vikt (gram) 80.000000