Imperialismen som kapitalismens högsta stadium

Availability: I lager
SKU
9173840254
129,00 kr
-
+

Quick Overview

  • Författare: V. I. Lenin
  • Limhäftad 151 sidor
  • Bokförlaget Proletärkultur
  • Förlagsny
  • ISBN: 91-7384-025-4
Den broschyr, som härmed förelägges läsaren, skrev jag i Zürich våren 1916. På grund av därvarande arbetsförhållanden led jag självfallet i viss mån brist på fransk och engelsk litteratur, men alldeles särskilt på rysk. Det grundläggande engelska arbetet om imperialismen, J. A. Hobsons bok, har jag dock utnyttjat med den uppmärksamhet, som detta verk enligt min övertygelse förtjänar. Broschyren är skriven med hänsyn tagen till den tsaristiska censuren. Därför har jag inte bara tvingats att strängt inskränka mig till uteslutande teoretisk - särskilt ekonomisk - analys, utan även att formulera de få nödvändiga anmärkningarna om politiken med den största försiktighet, att tala i antydningar, använda ett allegoriskt språk, det fördömda aesopiska språk, som tsarismen tvang alla revolutionärer att använda sig av, så snart de tog pennan i hand för att skriva någonting "legalt". Det känns svårt att nu, under frihetens dagar, läsa igenom de ställen i broschyren, vilka av hänsyn till den tsaristiska censuren blivit stympade, komprimerade, pressade som i ett skruvstäd. Att imperialismen är tröskeln till den socialistiska revolutionen, att socialchauvinismen (socialism i ord, chauvinism i handling) är ett fullständigt förräderi mot socialismen, en fullständig övergång till bourgeoisins sida, att denna splittring inom arbetarrörelsen står i samband med imperialismens objektiva villkor o.s.v. - allt detta var jag tvungen att tala om på "slavspråket" och jag måste därför hänvisa den läsare, som intresserar sig för denna fråga, till den snart utkommande nya upplagan av mina utomlands skrivna artiklar från åren 1914-1917. Ett ställe på sid. 119 och 120 bör särskilt omnämnas: för att i en form, som inte kunde angripas av censuren, kunna klargöra för läsaren, hur skamlöst kapitalisterna och de till deras sida övergångna socialchauvinisterna (mot vilka Kautsky kämpar så inkonsekvent) ljuger i frågan om annexionerna, hur skamlöst de överskyler sina kapitalisters annexioner, var jag tvungen att som exempel välja ... Japan! Den uppmärksamme läsaren skall med lätthet i Japans ställe sätta Ryssland och i stället för Korea - Finland, Polen, Kurland, Ukraina, Chiva, Buchara, Estland och de övriga områden, som icke bebos av storryssar. Jag vågar hoppas, att min broschyr skall bidra till att klargöra den grundläggande ekonomiska fråga, utan vars studium det är omöjligt att förstå att värdera det nutida kriget och den nutida politiken, nämligen frågan om imperialismens ekonomiska väsen. Författaren Petrograd den 26 april 1917
Mer information
Författare V. I. Lenin
ISBN 9173840254
Språk Svenska
Förlag Övriga
Antal sidor 151
Vikt (gram) 254.000000
Write Your Own Review
Du recenserar:Imperialismen som kapitalismens högsta stadium
Your Rating