Alan Woods

Filosofins historia

Alan Woods
100,00 kr

Alan Woods bok Filosofins historia i svensk översättning av Hans Åkesson.

I lager
ISBN
978919820402

Denna bok handlar om filosofins utveckling från antiken till modern tid, på grundval av den dialektiska materialismens metod. Den är författad av Alan Woods och översatt av Hans Åkesson. Boken analyserar filosofins utveckling, från de tidigaste tänkarna i mindre Asien, via antiken och upplysningen, till den hegelianska på artonhundratalet och den återvändsgränd som den moderna filosofin hamnat i. Den behandlar också indisk och islamisk filosofi.

”Filosoferna har endast förklarat världen – Vad som gäller är att förändra den”, skrev en gång Karl Marx, och det är exakt av detta skäl som denna bok ges ut. Vi lever i en tid av kriser, som medför arbetslöshet, fattigdom och misär globalt. Kriser som inte beror på brist på resurser utan ett överflöd av varor, som människor inte har råd att köpa. Imperialismen har lämnat Mellanöstern i ett kaos där våldet och fattigdomen är värre än någonsin. Brist på medicin och sjukvård gör att miljoner människor och i synnerhet barn i Afrika, Asien och Sydamerika dör i sjukdomar som går att bota, samtidigt som de rika bankerna och storföretagen vadar i pengar.

För att avskaffa detta sjuka system behövs en revolution. Men varje verkligt revolutionär rörelse måste vägledas av en djupare insikt om hur samhället fungerar, och hur det mänskliga tänkande formas. Eller som ledaren för den ryska revolutionen, Lenin, uttryckte det: ”Utan revolutionär teori – ingen revolutionär rörelse” Därför behövs marxismens teori, den dialektiska materialismen. Filosofins historia ger den historiska bakgrunden till hur denna världsåskådning har utvecklats.

Alan Woods är redaktör för marxist.com och marxistisk skribent och teoretiker inom Internationella Marxistiska Tendensen (IMT).

Mer information
Författare Alan Woods
ISBN 978919820402
Språk Svenska
Förlag Övriga
Antal sidor 346
Vikt (gram) 397.000000