Biografier

Mitt liv

Leo Trotskij
150,00 kr
  • Limhäftad 286 sidor
  • Bokförlaget Röda rummet 1981
  • Förlagsny
  • ISBN: 9173620858
I lager
ISBN
9173620858

Leo Trotskij var en av ryska revolutionens förbundsgestalter. En stridslysten agitator och en briljant organisatör. Som ung revolutionär valdes han till ordförande av arbetarna i Petrogradsovjeten 1905. Detta blev en erfarenhet till ett av hans viktigaste teoretiska bidrag till politisk marxism: teorin om den permanenta revolutionen. Trotskij förutsåg här händelseförloppet för den ryska revolutionen 1917 med förvånansvärd skärpa.

Under exiltiden fram till 1917 var Trotskij en drivande politiker. Han deltog i exilarbetet för Ryssland och var aktiv för den europeiska arbetarrörelsen. Han förde krigskorrespondens från Wien. Han var ledande representant för Zimmerwaldkonferensen 1915 som syftade till att bygga en ny International. Han ställde sig i opposition mot Lenin i frågan om partiets och partiledningens roll i den socialistiska revolutionen, men återförenades så med bolsjevikpartiet för att under våren-sommaren-hösten 1917 vara eldsjälk och främste organisatör i en av det här seklets mäktigaste händelser: Ryska revolutionen. Tillsammans med Lenin påbärjades uppbygget av den första socialistiska staten i världshistorien.

Snabbt försvårades situationen i den nya Sovjetstaten. Under trycket från utländsk militär intervention, inbördeskrig och motgångar för arbetarkampen i Europa isolerades Sovjet samtidigt som byråkratin inom förvaltningen och partiet växte sig allt starkare.

Trotskij utmanövrerades av Stalin och tvingades till landsförvisning. Nu kommer Trotksij att föra en ursinning kamp mot Stalinbyråkratin. Han hävdar att en ny politisk omvälvning - som kastar av sig byråkratin - är enda metoden att återföra makten till arbetarråden.

Mitt Liv är en märklig text. Den visar en politik under hårda prövningar. Trotskij står mitt i striden. Den växande Stalinbyråkratin hotar att kväva arbetarrörelsen och tilltron till proletär demokrati. 

Trotskij mördas 1940 av en GPU-agent utsänd från Kreml. Denna utgåva avslutas 1937. Boken vittnar om hotet inför ett nytt världskrig och den kamp som Trotskij förde för en enad internationell arbetarrörelse mot kriget. Mitt Liv är ett historiskt dokument.

Mer information
Författare Leo Trotskij
ISBN 9173620858
Språk Svenska
Förlag Röda rummet
Antal sidor 286
Vikt (gram) 408.000000